Sprängarvägen 4,

132 25 Saltsjö-Boo

x = lagervara

s = skaffning

 

Platt

Dimension(mm.)
Kg./m.

EN CW614N

(SS5170-04)

EN CW607N

(SS5165-04)

  8 x 2,00
0,13
 s s
10 x 2,00
0,17
 s s
10 x 3,00
0,25
 s  s 
10 x 4,00
0,34
  s  s
10 x 5,00
0,42
 s  s 
12 x 3,00
0,30
 s  s 
12 x 5,00
0,50
 s  s 
15 x 2,00
0,25
 s  s 
15 x 3,00
0,38
 s  s 
15 x 4,00
0,50
 s  s 
15 x 5,00
0,63
 s  s 
15 x8,00
1,02
 s  s 
20 x 2,00
0,34
 s  s 
20 x 3,00
0,50
 s  s 
20 x 4,00 0,67  s  s 
20 x 5,00 0,84   s   s 
20 x 6,00 1,01  s  s 
  20 x 10,00 1,70  s  s 
25 x 2,00 0,42  s  s 
25 x 3,00 0,63   s   s 
25 x 4,00 0,84  s  s 
25 x 5,00 1,05  s  s 
25 x 6,00 1,28  s  s 
30 x 3,00 0,76   s   s 
30 x 4,00 0,01  s  s 
30 x 5,00 1,26  s  s 
30 x 6,00 1,53  s  s 
  30 x 10,00 2,55  s  s 
  30 x 20,00 5,10  s  s 
40 x 3,00 1,01  s  s 
40 x 5,00 1,68  s  s 
40 x 8,00 2,72  s  s 
  40 x 10,00 3,40  s  s 
  40 x 15,00 5,10  s  s 
  40 x 20,00 6,80  s  s 
50 x 6,00 2,55  s  s 
50 x 8,00 3,40  s  s 
  50 x 10,00 4,25  s  s 
  60 x 10,00 5,04  s  s 
  60 x 15,00 7,65  s  s 
  60 x 20,00 10,20  s  s 
  80 x 10,00 6,80  s  s 
  80 x 15,00 10,20  s  s 
  80 x 20,00 13,60  s  s 
  100 x 10,00 8,50  s s
  100 x 20,00 17,00   s   s 

(Lagerlängder om c:a 4m.) (Tjocklek 2-5 mm.: EN CW607N, 6-20mm.: EN CW614N) (Tillstånd: -04/dragen, -00/pressad)

 

 

 

x = lagervara

s = skaffning

 

Rund

Dimension(mm.)
Kg./m.

EN CW614N

(SS5170-04)

EN CW614N

(SS5170-00)

3,00
0,06
  s 
4,00
0,11
  s 
5,00
0,17
 s
6,00
0,24
 s
6,50
0,28
 s
7,00
0,33
 s
8,00
0,43
 s
8,50
0,48
 s
9,00
0,54
 s
10,00
0,67
  s 
11,00
0,81
 s
12,00
0,96
  s 
13,00
1,13
 s
14,00
1,31
  s 
15,00
1,50
 s
16,00
1,71
 s
17,00
1,93
 s
18,00 2,16  s
19,00 2,41  s
20,00 2,67  s
21,00 2,94  s
22,00 3,23  s
23,00 3,53  s
24,00 3,85  s
25,00 4,17  s
26,00 4,51  s
27,00 4,87  s
28,00 5,23  s
29,00 5,61  s
30,00 6,01  s
32,00 6,84  s
33,00 7,27  s
34,00 7,72  s
35,00 8,18  s   
36,00 8,65  s
38,00 9,64  s
40,00 10,70  s
42,00 11,80  s
45,00 13,50  s
50,00 16,70  s
55,00 20,20  s 
60,00 24,00  s 
65,00 28,20 s
70,00 32,70  s 
75,00 37,60  s 
80,00 42,70  s 
90,00 54,10  s 
100,00 66,80  s 
110,00 80,80      s 
130,00 113,00  s 
150,00 150,0  s 
180,00 216,00  s 
200,00 267,00  s 
250,00 267,00  s 

(Längder om c:a 4m.) (Tillstånd: -04/dragen, -00/pressad)

 


x = lagervara

s = skaffning

 

Rund
(Smideslegering)

Dimension(mm.)
Kg./m.
EN CW607N
(SS5165-04)
2,00
0,03
s
2,50
0,04
s
3,00
0,06
s
4,00
0,11
s
5,00
0,14
s
8,00
0,42
s
10,00
0,66
s