Sprängarvägen 4,

132 25 Saltsjö-Boo

x = lagervara

s = skaffning

Rund

Dimension(mm.) 
Vikt
(Kg./m.)
EN6060
EN6082
 
6
 0,08
 x
-
8
 0,14
 s
x
 10
 0,22
 s
x
12
 0,31
 s
x
14
 0,42
 s
s
15
 0,48
x
16
 0,55
 s
x
18
 0,69
 s
s
20
 0,85
 s
x
22
1,03
 s
s
 24
 1,29
               -
 s 
 25
1,33
 s
x
  26 
 1,52
 -
 s 
 28   1,76    -  s
30
 1,91
 s
x
 32 
  2,18 
 -
 s 
35
2,60
 s
s
 38 
3,07
 -
 s
40
3,40
 s
 x
 42 
3,75
 -
 s
45
4,30
 s
s
50
5,31
 s
x
 52  5,74   -  s
55
6,42
 s
s
56  7,02   -   s 
60
7,64
 s
s
62  8,16   -  s
63  8,89  -   s 
65
 8,96
 s
s
70
  10,40
 s
s
75
  11,93
 s
s
80
  13,58
 s
s
85
  16,18 
 -
 s 
90
  17,18
 s
s
95
   20,21 
               -
 s 
 100
  21,21
 s
s
 105    24,68    -   s 
  110 
  27,09 
 -
 s 
  115 
  29,61 
 -
 s 
 120
30,54
 s
s
125
34,98
 -
s
130
37,83
 -
s
140
43,88
 -
s
150 50,37  - s
160
57,31
 -
s
170
64,69
 -
s
180
72,53
 -
s
190
80,81
 -
s
200
89,54
 -
s
210
98,72
 -
s
220
 108,34
 -
s
240  128,94  - s
250
 139,90
-
s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EN6060: 6m.längder, EN6082: 3m.längder).

4k.

Dimension(mm.)
Vikt
(Kg./m.)
EN6060
EN6082
6,00 x 6,00
0,10
s
-
8,00 x 8,00
0,17
s
-
10,00 x 10,00
0,27
s
x
12,00 x 12,00
0,39
s
x
14,00 x 14,00
0,53
s
-
15,00 x 15,00
0,61
s
x
16,00 x 16,00
0,70
s
-
18,00 x 18,00
0,88
s
-
20,00 x 20,00
1,08
s
x
22,00 x 22,00
1,31
s
s
25,00 x 25,00
1,69
s
x
30,00 x 30,00
2,43
s
x
35,00 x 35,00
3,31
s
s
40,00 x 40,00
4,32
s
x
45,00 x 45,00
5,47
s
s
50,00 x 50,00
6,75
s
x
55,00 x 55,00
8,17
s
s
60,00 x 60,00
9,72
s
x
65,00 x 65,00
12,05
-
s
70,00 x 70,00
13,23
s
s
75,00 x 75,00
15,20
-
s
80,00 x 80,00
17,28
s
s
90,00 x 90,00
21,90
-
s
100,00 x 100,00
27,00
s
s
110,00 x 110,00
34,49
-
s
120,00 x 120,00
41,04
-
s
130,00 x 130,00
48,17
-
s
140,00 x 140,00
55,86
-
s
150,00 x 150,00
64,13
-
s
160,00 x 160,00
72,96
-
s
180,00 x 180,00
92,34
-
s
200,00 x 200,00
114,00
-
s
(6m.längder, dock enstaka längder i 3m.)