Sprängarvägen 4,

132 25 Saltsjö-Boo

 

Nordic Brown TM, Mörkoxiderad kopparplåt

 

Material
Nordic Brown TM är en slätplåt av koppar med verksoxiderad mörk brun yta på plåtens bägge sidor.Oxidskiktet är till färg och sruktur likvärdigt den hos naturligt utvecklad oxid. Produkten ger förutom helt nya möjligheter vid formgivning också en lång rad fördelar vid reparationer och kompletteringsarbeten på kopparytor där ett oxidskikt redan bildats. Beroende på klimat och andra yttre omständigheter övergår vid utomhus exponering den mörka ytan med tiden till gröm patina.

Nordic Browns mörka oxidskikt är också speciellt anpassat för vidare grönpatinering med Nordic Green TM metoden. I detta fall erfordras inga ytterligare förbehandlingar vilket väsentligt förenklar arbetsprocessen.

Nordic Brown framställs glödgad eller halvhård av kopparplåt i den Svenska takplåtskvaliteten SM0028, kopparhalt ca 99,95%. Små färgskiftningar kan förekomma, skiftningarna utjämnas vid exponering utomhus.

 

Dimensioner
Koppar plåt och kopparband i gällande standardformat levereras i tjockleckar 0,2-1,6 mm.

 

Hantering och lagring
Nordic Brown hanteras lika obehandlad kopparplåt. Undvik skrapmärken i ytskiktet.

 

Arbetsinstruktioner
Nordic Brown plåten läggs och bearbetas på samma sätt som obehandlad kopparplåt. Svetsning och lödning kan orsaka färgskiftningar på grund av termisk oxidation. Skador på oxidskiktet kan åtgärdas med kemisk oxidering på arbetsplatsen.