Sprängarvägen 4,

132 25 Saltsjö-Boo

Historik

Under hösten 1983 diskuterades idén om att skapa en ny grossist i metaller. Sagt och gjort; CGT Metall AB registrerades i april 1984. Verksamheten startade i mindre skala och under de gångna åren har omsättningen ökat från 10 till 130 miljoner/år. Den 1:a december 2013 förvärvade vi Metallvaruhuset. I dag sitter vi i egna kontors- och lagerlokaler i Saltsjö-Boo.


Lager
Vårt lager är inrymt i rymliga lokaler med rationell hantering. Vi är tio anställda; tre personer på lagret och sju personer på kontoret. Vår personal har lång branscherfarenhet. Vi har drygt 1500 kunder som finns utspridda från norra till södra Sverige. Den positiva utveckling som CGT Metallvaruhuset har genomgått sedan starten talar sitt tydliga språk och det är Du och CGT Metallvaruhuset som tillsammans har byggt upp vårt breda lagersortiment.

Affärsidé 
CGT Metallvaruhusets affärsidé är: att med kunnande och marknadskännedom alltid ligga steget före. att förmedla och lagerföra i huvudsak standardsortiment av metaller i halvfabrikat men också genom goda leverantörskontakter kunna leverera produkter efter våra kunders specifika önskemål.


Företagspolicy
CGT Metallvaruhusets mål är att alltid svara upp mot våra kunders önskemål och mot marknadens och våra leverantörers krav. Vårt kvalitetsarbete ska garantera rätt produkt till rätt pris i rätt tid, samt rätt kvalitet på våra tjänster. Samtliga medarbetare ska medverka till ett kontinuerligt samarbete med våra kunder och leverantörer så att CGT Metallvaruhuset förblir deras förstaval.

Lennart Södergren

08-5056 58 02
lennart.sodergren@cgt.se

Thomas SödergrenVD & Försäljning

08-5056 58 07
thomas.sodergren@cgt.se

Lennart GustafssonFörsäljning

08-5056 58 09
lennart.gustafsson@cgt.se

Ronnie LindbergFörsäljning

08-5056 58 05
ronnie.lindberg@cgt.se

Ulrika BellanderEkonomi / Webb

08-5056 58 06
ulrika.bellander@cgt.se

Marie-Louise Remnebjörk Administ/Försäljning

08-50565804
marie-louise.remnebjork@cgt.se

Mårten Sammland Utlastning (Lagerchef)

08-5056 58 08
marten.sammland@cgt.se

Christoffer SödergrenUtlastning

08-5056 58 00
christoffer.sodergren@cgt.se

Noah TägtströmUtlastning

08-5056 58 00
noah.tagtstrom@cgt.se

Välkommen med din förfrågan. Kontakt